Krav til lånetaker:

Lånetaker må ha tilgang på å låne sykkel gjennom prosjektet «Sykle, så klart», være over 18 år, fremvise gyldig legitimasjon, og akseptere betingelsene i Avtalen..

1.0 Lånetakers ansvar

1. Bruk

 • All bruk av el-sykkelen med utstyr skjer på lånetakers eget ansvar, og lånetaker er ansvarlig for skader eller tap som måtte oppstå i utlånsperioden.
 • Lånetaker er ikke ansvarlig for skader/feil forbundet med vanlig slitasje. Skader utover normal slitasje skal erstattes etter krav fra utlåner. Lånetaker må fylle ut skademelding ved skade.
 • Aldersgrense for å bruke utleid el-sykkel er 18 år.
 • Utlån er begrenset til ansatte ved ”Sykle, så klart”-arbeidsplasser i en begrenset kampanjeperiode, eller andre kampanjemålgrupper ved nærmere avtale.
 • Det er du som booker el-sykkelen som er ansvarlig for enhver bruk av sykkelen i låneperioden.
 • Lånetaker plikter å kontakte utlåner øyeblikkelig ved skade på sykkelen eller tyveri. Det må ikke utføres noen form for reparasjon eller modifikasjon uten utlåners samtykke.
 • Når el-sykkelen ikke er i bruk, så skal den så langt det lar seg gjøre lagres under tak på låst område.
 • Under lagring skal display (hvis avtakbart) og batteri separeres fra sykkelen for å minske risiko for tyveri.
 • Bakhjulslåsen skal alltid brukes dersom dette er tilgjengelig på sykkelen og sykkelen skal låses til et fast punkt med lås som følger med sykkelen.
 • Sykkelen skal vedlikeholdes i henhold til disse prinsippene.

1.2 Din konto

 • Lånetaker plikter å gi riktig informasjon når profil registreres på sykle.moveabout.no.
 • Lånetaker må fremvise gyldig legitimasjon.
 • Lånetaker aksepterer at Naturvernforbundet kan lagre og bruke registreringsinformasjonen til å kontakte leietaker for å kartlegge reisevaner og evaluere prosjektet.
 • Lånetaker aksepterer at det kan sendes ut et tilbud på el-sykkel til leietakers epost under prøvekjøringsuken. 

1.3 Avbestilling, henting og levering

 • Avbestilling må skje senest 1 uke før henting. 
 • Lånetaker skal behandle el-sykkelen varsomt, og ikke påføre skader. El-sykkelen hentes og leveres i butikken som ble valgt ved bestilling. Den skal være i samme stand som da den ble hentet.
 • Lånetaker skal undersøke elsykkelen for synlige feil eller mangler før avlevering.
 • Utlevering og innlevering skjer innenfor bestilt låneperiode i butikkens åpningstider. El-sykkelen kan leveres inn tidligere dersom det er ønskelig. 
 • Ved for sen tilbakelevering må man betale kr 350 per dag. Husk at det mest sannsynlig er noen andre som skal låne den etter deg. Dersom el-sykkelen ikke er levert senest en uke etter avtalt tidspunkt vil det bli krevd erstatningsansvar fra lånetaker i form av sykkelens utsalgspris. Det vil også bli betraktet som et tyveri og vil bli politianmeldt.
 •  

1.5 Angrefrist

 • Lånetaker har 14 dagers angrefrist. § 21 i Angrerettloven sier at angrefristen utløper "14 dager fra den dag avtalen ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse". 
 • Lånetaker kan angre ved å sende skriftlig beskjed til kr@naturvernforbundet.no
 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf Angrerettloven § 1).

2.0 Utlåners ansvar

 • Utlåner plikter å sørge for at reservert sykkel står klar til avhenting for lånetaker til avtalt tid og på avtalt sted. Sykkelen skal være i teknisk god og forskriftsmessig stand og være utstyrt med tilstrekkelig strøm på batteriet til å kunne tas i bruk med en gang. Sykkelen skal også utstyres med lås, hjelm og lader
 • Utlåner er ikke ansvarlig for skade eller tap av gjenstander som leietaker frakter.
 • Utlåner kan ikke stilles økonomisk ansvarlig ved driftstans av kjøretøyet, og enhver form for tap dette påfører leietaker.